Arbetar nu som behandling assistent inom Psykiatrin som stöd i hemmet

och gjort det i 10 år.

Awakening Your Light Body Lärare sedan 1996

har åkt flera gånger till USA på olika kurser med Orin och Daben.

www.orindaben.com

Avatar Master kurser utbildningar i USA och Holland.

www.avatarEPC.com

Bild säger mera en 1000 ord

SPEKTAKLET på VISINGSÖ sommaren 2014

Medeltida musik och theater